Kehitysaskeleet vaikuttavat kuluttajahintoihin

”Miksi Suomessa on niin kallista?” Tätä kysymystä miettii jokainen meistä ainakin muutaman kerran vuodessa. Yksinkertaisesti kiteytettynä Suomessa hintataso on korkea koska verotuksen ihanuus, sääntely sekä kilpailun puute vahvistavat monopoliasemasta nauttivien tuottajien markkinavoimaa kuluttajien lompakon kustannuksella. Hyväksi onneksi teknologian avulla Suomen hintatason tulee laskemaan tulevaisuudessa. Tai sitten ei.

Kysyntä ja tarjonta

Vastoin varsin suosittua suomalaista ajatusta, yritykset eivät hinnoittele tuotteitaan ja palveluitaan silmät kiinni toivoen, etteivät asiakkaat näkisi omistajien ja toimitusjohtajien ahneutta. Hintataso määräytyy sen mukaan kuinka paljon kuluttajat ovat valmiita maksamaan ja kuinka paljon tuottajat ovat valmiita tarjoamaan. Markkinavoimat tuovat nämä kaksi komponenttia yhteen, josta muodostuu dynaaminen hintataso, joka muuttuu sitä mukaan, kun ihmisten tottumukset sekä tuotantokustannukset muuttuvat. Mutta jos yhteiskunnan talousmalli perustuu valtion johtamiin monopoleihin, ilman kilpailua markkinajohtajat pitävät hinnat korkealla ilman tarvetta tuotekehitykseen tai innovaatioon.

Kehitysaskeleet vaikuttavat kuluttajahintoihin

IT-vallankumous hinnoittelussa

Yritykset eivät pyri ainoastaan asettamaan hintoja tarpeeksi lähelle kuluttajien maksimi-tasoa. Yrityksille on tärkeämpää pitää tuotantokulut alhaisina. Ainoa keino alentaa tuotannosta koituvia kuluja löytyy parempien kehityskeinojen myötä. Mitä alhaisemmat työvoima- ja koneistokustannukset, sitä korkeammat voittomarginaalit kuluttajien kannalta alhaisten hintojen kautta. Mutta mikä tärkeintä, vapaassa markkinataloudessa ainoa keino hyviin voittomarginaaleihin käy tuotekehityksen kautta. Nimittäin kuluttajat etsivät aina uusia hyödykkeitä ja palveluita heille parhaaseen hintaan.

Nykyään kuluttajilla on kirjaimellisesti käsissään laajasti tietoa, jonka avulla he voivat tehdä vaivattomasti tuote- sekä palveluvertailuja niin laadussa kuin hinnassa. Tästä johtuen yritysten pitää alati kilpailla parempien tuotteiden ja palveluiden avulla kuluttajien luottamuksesta sekä tietenkin heidän kulutustottumuksista.

Yhdysvallat innovoivat

Mistä kumpuaa innovaatio? Syntyykö se valtion tutkimuslaitoksissa vai Maija Meikäläisen omassa autotallissa? Löydämme vastauksen maailman innovatiivisemmasta yhteiskunnasta, Yhdysvalloista. Amerikkalaisessa kulttuurissa ymmärretään kuinka valtion byrokraatit eivät luo innovaatiota vaan he ovat innovaation sekä tuotekehityksen este. Ei ole ihme, että nimenomaan Google, Apple, Microsoft, Ebay, Amazon, Dell, Tesla, Fender, Gibson, Ford ja sadat muut tunnetut brändit ovat amerikkalaisia, eivätkä esimerkiksi suomalaisia tai edes saksalaisia. Yhdysvalloissa kehitys kulkee kuluttajan kanssa käsikädessä toisin kuin Euroopassa missä kehitys vaatii valtion sertifikaatit ja tyyppi hyväksynnät.

Hinnat alas, Arkadianmäki!

Kun tuottajat lisäävät loppuhintaan verot, työntekijöiden terveydenhuoltokulut, byrokratiakulut sekä muut lupakustannukset, ei ole ihme että Suomessa kuluttajat maksavat kovat viulut kehityksen suhteen. Eikö olisi aika antaa vapaiden markkinoiden johdattaa kehitysaskelia valtion sijaan?